Veiligheid

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van onze vrijwilligers is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Daarnaast hebben wij een gedragscode en een privacybeleid die hieronder gedownload kan worden.

Hoe gaan we om met ongewenste situaties?

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

We doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Graaf Bernadotte zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wil kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders, als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er bij Scouting Graaf Bernadotte een vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan Scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon besproken wordt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon zal samen proberen te zoeken naar een oplossing.

Vertrouwenspersoon van Scouting Graaf Bernadotte

Graag stel ik mijzelf voor: mijn naam is Pauline Sinnige- Nieuwenhuis.

Scouting is voor mij een bekende doordat ik in mijn jeugd zelf met ontzettend veel plezier scouting lid was. Ik woon in Heemstede, ben getrouwd met Hans en we hebben 3 zonen waarvan er 2 lid zijn van de Graaf Bernadotte. Hierdoor is ons gezin actief geworden bij de GB waar ik 6 jaar als secretaris bestuurslid ben geweest en de groep beter heb leren kennen. Hier ben ik een paar jaar geleden mee gestopt. Graag zet ik mij in als vertrouwenspersoon omdat ik bekend ben met de groep maar wel op afstand sta. Zo ben ik onpartijdig en kan onbevooroordeeld luisteren.

Mocht er behoefte zijn aan een vertrouwelijk gesprek met een onafhankelijk persoon, dan kun je contact met mij opnemen. Graag een mail naar vertrouwenspersoon@graafbernadotte.nl met evt. je telefoonnummer zodat ik daarna contact met je op kan nemen.